Tysiące Powodów

WESPRZYJ

Utrzymanie i rozwój strony "Tysiące Powodów" wymagają znacznych nakładów finansowych. Wesprzyj finansowo tę inicjatywę i pomóż dotrzeć do większej liczby osób poszukujących Boga w naszym kraju.

"Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje." 2 List św. Pawła do Koryntian rozdział 9, werset 7

Ewangeliczna Polska to organizacja non-profit, której celem jest rozwój Kościoła ewangelicznego w Polsce.

Ewangeliczna Polska to organizacja non-profit, której celem jest wsparcie rozwoju Kościoła ewangelicznego w Polsce. Modlimy się, ciężko pracujemy i współpracujemy z ewangelicznymi wspólnotami, by w 2050 roku 1% polskiego społeczeństwa mogło się identyfikować z ewangelicznym chrześcijaństwem oraz by funkcjonowało 5000 lokalnych ewangelicznych wspólnot.
Wierzymy, że Pan Bóg wykorzysta inicjatywę "Tysiące Powodów", aby jak najwięcej Polaków mogło poznać Jezusa osobiście, doświadczyć Jego miłości i żyć w pewności zbawienia, dzięki jego łasce!

Serdecznie dziękujemy za Twoje wsparcie!

Wesprzyj nas

(przycisk przekierowuje do modułu wsparcia strony ewangeliczna.pl )