Odnaleźć sens życia – Tysiące powodów do wdzięczności Bogu

Kategoria: sens życia

Odnaleźć sens życia – Tysiące powodów do wdzięczności Bogu

Pytania o sens pojawiają się w różnych momentach ludzkiego życia. Poszukiwanie sensu życia prowadzi do różnych rozważań, eksperymentów, czasem niebezpiecznych doświadczeń. Pytania te z jednej strony wypływają z poczucia zagubienia i pustki, z drugiej zaś, w przypadku braku odpowiedzi, do zagubienia i pustki też prowadzą. Często te pytania wypływają z poczucia zagubienia i pustki. Jednakże w przypadku braku odpowiedzi, może to prowadzić do jeszcze gorszego stanu emocjonalno-duchowego. Czytając historie ludzi, którzy odnaleźli sens życia dzięki wierze, można dojść do przekonania, że tylko Bóg nadaje życiu sens, tylko Bóg jest prawdziwą odpowiedzią.

...ładowanie

Podziel się wdzięcznością!

A jaki jest Twój powód do wdzięczności?