Tysiące powodów: "O cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam"- Mk11:24

Zainteresowało Cię to?

Bohaterowie naszych historii są różni. Ale łączy ich jedno - spotkali się z żywym Bogiem, który przemienił ich życie.

Ty także możesz się z Nim spotkać. Chcesz dowiedzieć się jak Bóg może zacząć działać w Twoim życiu?

Zobacz inne historie z kategorii: odpowiedź na modlitwę